Gói Ngày Viettel

Bạn có thể chọn lựa các gói 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày cho sim của mình nếu muốn dùng trong thời gian ngắn phục vụ cho công việc hoặc chuyến đi ngắn ngày. Các gói đều áp dụng cho tất cả mọi sim trả trước trả sau không cần điều kiện.

Tất cả gói 3 ngày, 7 ngày Viettel đều có thể đăng ký riêng lẻ hoặc làm gói mua thêm, đăng ký song song được với gói 1 tháng.

 
Tư vấn ngay